Social

27 de decembro de 2013

InvestigArte foi ideado por un grupo de investigadores apaixonados da fotografía e a súa utilidade para explicar ás novas xeracións e á sociedade en xeral, as innovacións científicas e tecnolóxicas asociadas aos seus proxectos científicos.

21 de decembro de 2013

A Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (FEGEREC) é unha entidade sen ánimo de lucro, destinada a promover e coordinar toda clase de accións e infor

20 de decembro de 2013

A FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA constituíuse coa finalidade de xuntar esforzos e aglutinar vontades para mellorar a calidade de vida das persoas con Síndrome de 

Pages