Social

14 de decembro de 2013

A.C.E.M. é unha entidade sen ánimo de lucro e o seu obxectivo é mellorar a calidade de vida dos afectados pola enfermidade.

12 de decembro de 2013

Campaña de recollida solidaria de xoguetes, achegando un valor engadido a través da realización de talleres de packaging, maquillaxe egloboflexia.

03 de decembro de 2013

É unha entidade sen ánimo de lucro, declarada de utilidade pública e recoñecida legalmente como entidade colaboradora en materia social en favor das persoas con minusvalidez física en Galicia.

Pages