Social

01 de febreiro de 2013

CSF Teo Club, fundado no 2000, segue o lema de “Unha alternativa á rúa”, unha metodoloxía de traballo baseada nos valores, como piar fundamental de toda práctica deportiva.

30 de xaneiro de 2013

A Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos é unha entidade sen ánimo de lucro fundada no 1992, que se centra na animación sociocultural e na intervención sociocomunitaria, ofertando diversas actividades e servizos dende os 0 ata os 90 anos.

28 de xaneiro de 2013

Afexdi (Asociación Formación de Xoves con Discapacidade) ten como obxectivo que os mozos e mozas con discapacidade adquiran e afiancen os seus coñecementos e capacidades nas áreas instrumentais, profesionais e culturais, que faciliten a súa inserción

Pages