Social

Escudo del Hockey Club Raxoi
12 de decembro de 2012

Partindo de que a discapacidade existe, esta ONG imparte accións para que restricións, tanto físicas coma psíquicas, non sexan unha barreira insalvable para integrar a estes distintos colectivos.

Pages