Asociación para a loita contra as Enfermedades do RIL (ALCER)

14 de marzo de 2014

A Asociación contra Enfermedades do Ril, foi creada en 1976, con fins tales como:

a) A difusión de todos os aspectos da enfermidade, as súas posibles solucións terapéuticas, así como moitos aspectos sociais e legais.

b) Traballar con todas as entidades públicas e privadas, cuxas actividades están directa ou indirectamente relacionados coas finalidades e obxectivos da Federación Alcer.

c) Manter relacións e contactos con centros nacionais e estranxeiros e en todos os asuntos relacionados coa tecnoloxía médica no tratamento de enfermidades renais progresan institucións.

d) Traballo e educación continuada das persoas con discapacidade, con particular destaque para as mulleres, mozos e persoas con máis de 45 anos.

e) A creación de postos de traballo para persoas con discapacidade e ao criterio de medidas de inserción no mercado de traballo.